محصولات


استخر بادی صندلی دار اینتکس

کد کالا : intex 56475

1,950,000 تومان

پمپ باد دستی اینتکس سایز 4

کد کالا : intex 68615

410,000 تومان

وان بادی کودک بیضی اینتکس

کد کالا : intex 57482

850,000 تومان

پمپ باد دستی متوسط اینتکس

کد کالا : 68612 intex

150,000 تومان

وان بادی 4 رینگ کودک اینتکس

کد کالا : intex 56441

580,000 تومان

تشک بادی بالش دار اینتکس

کد کالا : intex 58890

685,000 تومان

قایق بادی چلنجر 3 اینتکس

کد کالا : intex 68370

3,650,000 تومان

قایق بادی چلنجر 2 اینتکس

کد کالا : 68367 intex

2,850,000 تومان

2,600,000 تومان

قایق بادی 2 نفره سیهاک اینتکس

کد کالا : intex 68347

2,950,000 تومان

2,490,000 تومان

قایق بادی تک نفره کایاک چلنجر اینتکس

کد کالا : intex 68305

4,380,000 تومان

3,450,000 تومان

قایق بادی اکسروشن چهار نفره اینتکس

کد کالا : 68324 intex

7,800,000 تومان

7,100,000 تومان

قایق بادی 3 نفره اکسپلورر 300 اینتکس کد intex 58332

کد کالا : intex 58332

1,550,000 تومان

1,220,000 تومان

قایق بادی مارینر چهار نفره اینتکس

کد کالا : 68376 intex

15,500,000 تومان

14,500,000 تومان

قایق بادی اکسپلورر 200 مدل SETاینتکس

کد کالا : intex 58331

1,250,000 تومان

900,000 تومان